Dostava za Republiku Hrvatsku

Naručeni proizvodi se dostavljaju dostavnom službom, radnim danom unutar 10 radnih dana od trenutka potvrde raspoloživosti naručenih proizvoda.

Prilikom kupovine molimo vas da ostavite broj telefona ili mobitela kako bi vas u slučaju potrebe dostavna služba mogla dodatno kontaktirati.

Kupac ima pravo prilikom preuzimanja pošiljke odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Molimo vas da nas o tome obavijestite e-mailom na info@capuchas.com.

Ako nakon 10 dana od predaje narudžbe ne dobijete nikakvu obavijest o statusu narudžbe niti isporuku, molim javite e-mailom na info@capuchas.com .

Uvjeti povrata

POVRAT ROBE / REKLAMACIJE

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor, ne navodeći razloge za to, u roku od 14 dana od datuma isporuke robe, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe. Trošak reklamacija snosi kupac ukoliko je vlastitom greškom naručio pogrešan proizvod; krivi broj, veličinu, model ili drugu pogrešno odabranu a naznačenu specifikaciju robe prilikom odabira i kupnje robe.

Podnošenje pisanog prigovora potrošača

Za reklamaciju na robu koju ste platili možete podnijeti pisani prigovor zbog nedostatka proizvoda ili usluge na našu adresu: Capuchas d.o.o., B. Kašića 2, 1000 Zagreb  ili putem elektroničke pošte info@capuchas.com . Obrazac za prigovor možete preuzeti na link: Pisani prigovor trgovcu_pružatelju usluge.

Postupak vraćanja proizvoda

Robu koju vraćate mora, pri povratu, biti potpuno neoštećena, bez prljavštine, u nepromijenjenoj količini, te u originalnoj ambalaži.

Capuchas d.o.o. robu koju je prodala potrošaču ne preuzima, već je potrošač mora sam izvršiti povrat robe i sam snositi izravne troškove povrata robe. Roba se može vratiti isključivo na adresu:

Capuchas d.o.o.

B. Kašića 2

1000 Zagreb

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupati ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno i/ili sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima. Povrat plaćanja izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili, odnosno dostavili Obrazac za jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema čl. 77. stavak 3. Zakona o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljene robe koje je rezultat rukovanja kupljenom robom.

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

Rješavanje sporova pri EU

Platforma Europske komisije za rješavanje sporova putem Interneta omogućuje rješavanje sporova vezanih uz kupnju kako u tuzemstvu tako i u inozemstvu. Pristup platformi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR